//////

BADANIE POZIOMU MORZA

Dla stratygrafii osadów głębokomorskich, globalnej objętości lodu i ustalenia ogólnego zarysu przebiegu zmian środowiska w czwartorzędzie glacjoeustatyczne wahania poziomu morza mają szczególne znaczenie. Poniżej podano niektóre dowody takich zmian.Istnieje niewiele danych dotyczących zmian poziomu morza we wczesnym i środkowym czwartorzędzie. Wiele uwagi poświęcono na­tomiast badaniu zmian poziomu morza w pię­trze izotopów tlenu 5e, ponieważ, jako ostatni interglacjał, może być pożyteczny dla porównań z obecnym interglacjałem, a także dla okresu 18000-10000 lat temu, gdy dobiegało końca ostatnie zlodowacenie i poziom morza się podnosił. Ostatnio przeprowadzono liczne ba­dania koralowców, których datowanie stało się możliwe dzięki wprowadzeniu metody uranowej. Należą do nich prace Chena i in. (1991) dla Bahamów, Barda i in. (1990) dla Barbadosu i Ludwiga i in. (1991) dla Hawajów.

TYLKO ROŚLINY ZIELONE

Tylko rośliny zielone mogą wytwarzać energię zawartą w pożywieniu; tak dzieje się we wszystkich ekosystemach. Człowiek może modyfikować ten proces, przekształcając eko­systemy naturalne w agroekosystemy i ukierun­kowując przepływ energii na rozwój gatunków roślin i zwierząt szczególnie pożądanych. Cele te można osiągnąć także przez łowiectwo i zbieractwo lub w bardziej przemyślany sposób, zwiększając dostępność składników pokarmo­wych przez wprowadzenie upraw roślin, hodow­lę zwierząt i mechanizację. Ta ostatnia działal­ność staje się konieczna w celu podtrzymania wzrostu zaludnienia i systemów miejsko-przemysłowych, lecz pociąga za sobą- znaczny wydatek energii otrzymywanej z paliw kopal­nych. Ciągła eksploatacja paliw kopalnych oraz rozwój nowych źródeł energii, takich jak energia jądrowa, miały znaczny wpływ na środowisko.

Pomysł na zdrową żywność

W dzisiejszych czasach bardzo dużo ludzi podejmuje się eksperymentowania w kuchni, co sprawia, że posiłki staja się bardziej różnorodne i ciekawsze pod względem smakowym. Ponadto powstaje coraz więcej sklepów ze zdrową żywnością, które są coraz chętniej odwiedzane przez młodych i starszych ludzi. Dzieje się tak, ponieważ ogromne znaczenie odgrywa w naszym życiu zdrowie i nic tak nie przysłania nam życia jak właśnie nasze zdrowie. Duża część społeczeństwa dba i to bardzo o zdrowie swoje i najbliższych. Pomysłów na zdrową żywność nie brakuje, ponieważ liczy się to skąd posiadamy dane produkty, jak one powstają i jak do nas trafiają. Specjalistów cieszy fakt, że społeczeństwo zwraca uwagę na to co je i w jakich ilościach. Pozwala to zniwelować odsetek ludzi chorych, otyłych, a juz na pewno wdrożyć sposób na zdrowy styl życia. Ważne by pomysł na zdrową żywność czy zdrowy styl życia nie był tylko pewnym trendem, chwilą a długotrwałym procesem, który będzie stale postępował i przynosił korzyści całemu społeczeństwu.

Sport dla każdego

W dobie dwudziestego pierwszego wieku społeczeństw bardzo często zajmuje się pracą, karierą i innymi kwestiami materialnymi. W tym wszystkim duża część społeczeństwa zapomina, że zdrowie ma priorytetowe znaczenie w naszym życiu. Dobry stan zdrowia nie zawdzięczamy tylko dobrze dobranej diecie, choć to bez wątpienia ma największe znaczenie, ale również odpowiedniemu stylowi życia, któremu towarzyszy uprawianie sportu. Nawet jeśli okaże się, że nasze zdrowie nie pozwala na bycie sprinterem, to równie dobrze możemy zająć się uprawieniem innej dyscypliny sportowej. Najważniejszy jest ruch, dlatego specjalistów nie przekonuje fakt, że nie każdy może uprawiać sport. Sport jest dla każdego wystarczy tylko chcieć, a już nawet lekka gimnastyka doskonale wpływa na kondycję naszego zdrowia i na ciało. Ponadto już drobne ćwiczenia usprawniają nasze ciało i wprowadzają nas w lesze samopoczucie. Nasz organizm wręcz potrzebuje ruchu do właściwego funkcjonowania i radzenia sobie w dzisiejszym świecie, w którym ciągle brakuje czasu.

Firmy żywieniowe w kraju

Na rynku nie brakuje firm, które zajmują się produkcją i dostawą żywności do sklepów, z których na co dzień korzysta bardzo wiele osób. Niestety jak się okazuje, mimo bardzo ścisłej kontroli odpowiednich instytucji zdarza się, że do sklepów trafia niezdrowa żywność. Firmy, które zajmują się żywnością są bardzo uczulone na zdrowie i jago znaczenie w życiu każdego człowieka, dlatego dbają o to by dochodziło jak najrzadziej do sytuacji, w których ich żywność miałaby zły wpływ na zdrowie człowieka. Obecnie na rynku jest bardzo dużo takich firm, a to z uwagi na fakt, że chodzi o bardzo ważną kwestię, której nie da się ominąć czy też potraktować byle jak. Odżywianie jest bardzo ważne, a by mogło ono przebiegać prawidłowo powinno być realizowane w oparciu o sprawdzone produkty, pochodzące z naturalnych źródeł i od zaufanych dostawców. W związku z tym właściciele sklepów dbają by do ich magazynów trafiały tylko sprawdzone i naprawdę dobre artykuły spożywcze, bo tylko tak mogą przyczynić się do dobrej kondycji naszego zdrowia.

Pierwsza pomoc

Każdy z nas może stać się świadkiem wypadku samochodowego, podczas takiego zdarzenia działają siły, które mogą znacznie uszkadzać ciało człowieka. Naszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku, nie bójmy się tego ponieważ, nieudzielanie żadnej pomocy jest karalne. Pierwszą czynnością jaka powinniśmy wykonać jest zabezpieczenie miejsca wypadku, można to zrobić ustawiając trójkąt ostrzegawczy. Następnie trzeba zając się rannymi, określić jaki jest ich stan i zawiadomić służby ratownicze. Kolejno powinniśmy przystąpić do akcji reanimacyjnej. Nie jest to takie łatwe, trzeba posiadać ogromną wiedzę na ten temat. dlatego może warto wybrać się na kurs pierwszej pomocy, możemy w ten sposób kiedyś uratować komuś życie. Podczas takiego zdarzenia należy wykazać się wielką odpowiedzialnością i opanowaniem. Nie jest to łatwe, ale trzeba postarać się zachować zimną krew, może to pomóc uratować komuś Zycie. Jeśli świadków wypadku jest więcej należy zaangażować wszystkich do pomocy, często zdarza się, że tylko jedna osoba pracuje, a reszta bezradnie się jej przygląda.

Niewydolność nerek

Nerki są jednym z najcenniejszych narządów ludzkiego ciała. Są one swoistymi filtratorami naszego organizmu, usuwają szkodliwe produkty przemiany materii takie jak nadmiar soli i płynów ustrojowych. Życie bez nerek nie jest możliwe chociaż do prawidłowego funkcjonowania potrzebna jest tylko jedna. Przebyte choroby czy wypadki mogą uszkadzać nerki powodując ich niewydolność. Niewydolność tych narządów jest śmiertelna dla organizmu. Jeżeli jednak cierpimy na niewielkie dolegliwości związane z nerkami, nie powinniśmy ich bagatelizować. Wcześnie rozpoznane i leczone schorzenia nerek mogą zostać całkowicie wyleczone. Niewydolność nerek najczęściej spotyka te osoby, które cierpią na cukrzycę lub ktoś z rodziny choruje bądź chorował na nerki. Gdy nerki przestają prawidłowo działać, szkodliwe metabolity gromadzą się w płynach ciała. Początkowymi objawami mogą być nudności, wymioty, utrata apetytu, osłabienie, suchość i swędzenie skóry. Lekki ból może być także odczuwalny w tylnej, dolnej części pleców.

Gruźlica

Gruźlica jest chorobą zakaźną i niestety zaraźliwą, corocznie choruje na nią około dziewięciu tysięcy osób. Gruźlicę wywołuje odkryta przez Roberta Kocha bakteria prątek gruźlicy, zwana również prątkiem Kocha. Gruźlica jest bardzo niebezpieczną chorobą, podczas kaszlu osoba chora uwalnia prątki, które z łatwością przedostają się do płuc osoby, która znajduje się w pobliżu. Choroba ta nie jest już tak popularna jak kiedyś. Jej przyczyną są głównie złe warunki sanitarne. Dlatego też nie ma z nią takiego problemu w dzisiejszym świecie, aczkolwiek zachorowania nadal się zdarzają. U osoby zarażonej prątkiem Kocha nie muszą występować objawy chorobowe, jest ona tylko nosicielem choroby. Musi jednak znajdować się pod stałą obserwacją lekarza specjalisty. Ponieważ gruźlica jest związana z warunkami bytowymi, około 90 procent zachorowań przypada na kraje Trzeciego Świata. Objawami chorobowymi jest ostry kaszel, który utrzymuje się bardzo długo, utrata wagi ciała, nocne poty, osłabienie, duszności i ból w klatce piersiowej. Leczenie polega głównie na odizolowaniu chorego od reszty społeczeństwa i podawaniu środków farmakologicznych.

Zdrowie

W życiu człowieka liczy się niejednokrotnie bardzo wiele różnych elementów. Liczą się dla wielu pieniądze, liczy się wygląd czy posiadane przez nas rzeczy. Jednak czasami zapomina się o jednym, co jest właściwie najważniejsze. Mowa tutaj o zdrowiu. Zdrowie bowiem powinno i jest z pewnością dla człowieka najważniejsze, ale niestety nie wszyscy mają tego świadomość lub po prostu ni wszyscy przywiązują do tego wagę. Niestety jest to błąd bowiem zdrowie powinno być dla nas najważniejsze i wszystko co powinniśmy robić, powinno być związane z myśleniem o naszym zdrowiu. Choć ludzie stawiają zdrowie na drugim miejscu, a przed nim często stoją pieniądze, dostatnie życie to tak naprawdę bez zdrowia tak naprawdę wszystko inne staje się nie ważne. Jak bowiem korzystać z tych pieniędzy, skoro tak naprawdę nie mamy ku temu zdrowotnych możliwości? Zatem o zdrowie powinno się dbać przez cały czas, a żeby to robić należałoby się dowiedzieć na czym polega do zdrowe życie, które zdrowie nam zapewni. Zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie.

Zdrowa dieta

Obecnie niemalże każdy z nas może przejść na dietę, która odpowiada jego warunkom. Najlepiej byłoby tak robić, brać taką dietę, która pasuje do naszych warunków. Dzisiaj są chociażby diety, z której może skorzystać zarówno korzystać osoba, która chciałaby stracić na wadze, jak i polepszyć swoje zdrowie. Lekarze, w tym również dietetycy postanawiają wydawać książki dotyczące stosowania diety. Dzisiaj diet jest bardzo dużo. Jest to zależne od działania, którego chcemy uzyskać. Jedni na przykład chcą przejść na dietę wysokotłuszczową, a drugim lekarz polecił dietę niskotłuszczową. Wszystko zależy od naszych warunków. Dlatego, aby podjąć decyzję, jak dieta powinna być dla nas odpowiednia, to warto zwrócić się o pomoc lekarza, najlepiej dietetyka. To właśnie on udzieli nam fachowej pomocy, gdyż dostosuje dietę do naszych indywidualnych warunków. Dzięki obraniu diety, która będzie pasowała do naszych warunków, naszej kondycji, zdrowia, to na pewno przyniesie nam wiele korzyści. Na przykład możemy osiągnąć oczekiwane cele, na przykład stracić na wadzę lub trochę przybrać, albo polepszyć stan swojego zdrowia.

LOKALNE SYNTEZY

Wansard (1996) przedstawił, na podstawie badań małżoraczków w sekwencji osadów La Draga z Banyoles w północno-wschodniej Hiszpanii, dowody kilku późnoglacjalnych wahnięć klimatu. Średnia temperatura lipca w tym okresie osiągnęła ok. 16°C, podobnie jak na początku holocenu (patrz też Lowe1994).Podczas ostatniego 10-lecia przeanalizowano wyniki badań z wielu stanowisk spoza Europy. Początkowo uważano, że interstadiały późno­glacjalne występowały tylko w północno-za­chodniej Europie, ale ostatnio znaleziono ich ślady na rozmaitych stanowiskach wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Ameryki Północnej. Z innych lokalnych syntez warto przyto­czyć dotyczące północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych (Peteet i in., 1993), Nowego Brunszwiku (Cwynar i in., 1994), Nowej Szkocji (Mott, 1994), Nowej Fundlandii (An­derson i MacPherson, 1994), Quebecu (Richard, Ziemi Baffina i Labradoru (Andrews).

.

GWAŁTOWNE ZAŁAMANIE

Gwałtowne załamanie młodszego dryasu potwierdzają też Mayewski i in. (1993) na podstawie badań grenlandzkiego rdzenia lodowego GISP2. Twie­rdzą jednak, że początek był równie gwałtowny, jak koniec, i trwał 10-20 lat. Stwierdzenia Wattsa (Watts, 1980b) doty­czące braku dowodów zmian klimatu w połu- dniowo-zachodniej Europie nie znalazły po­twierdzenia w ostatnich badaniach (de Beaulieu in., 1994). Najwcześniejsze dowody ocieplenia pochodzą sprzed 15 000 lat BP, a powszechne ocieplenie rozpoczęło się ok. 13 000 lat BP, w tym samym czasie, co ochłodzenie klimatu w młodszym dryasie, charakteryzujące się ponadto wzrostem suchości. Na stanowiskach w Masywie Centralnym i zachodnich Pirenejach znaleziono dowody ochłodzenia, które mogą odpowiadać starszemu dryasowi.

REAKCJA ROŚLINNOŚCI

Podobnie jak w przy­padku nizinnej części Szwajcarii, istnieją tu różnice między przebiegiem temperatury zre­konstruowanym na podstawie danych z różnych środowisk (jeden z wykresów pokazuje zmiany liczebności otwomic i mięczaków w osadach morskich w cieśninie Kattegat). Jednakże wszystkie krzywe wskazują na znaczny wzrost temperatury na początku interstadiału 13000-12000 lat BP i kolejny wzrost na początku holocenu. Wykres uzyskany na pod­stawie analizy liczebności chrząszczowatych wykazuje największe wahania podczas inter­stadiału. Na wszystkich krzywych widać spadek temperatury w starszym dryasie do ok. 11,5°C , po nim nastąpił względnie stabilny, lecz chłodny okres Aller0du.

SPORZĄDZONE WYKRESY

Wykresy sporządzone na podstawie danych paleobota­nicznych i paleoentomologicznych nie sugerują znacznych zmian temperatury podczas inter­stadiału, gdy pojawiły się lasy brzozowe, a następnie sosnowo-brzozowe. Zdarzenie młodszego dryasu jest najbardziej widoczne na wykresie stosunku izotopów tlenu, chociaż zarejestrowano też powrót pionierskich gatun­ków roślin, włącznie z lasami sosnowo-brzo- zowymi i wzrost erozji. Zróżnicowane reakcje zbiorowisk roślinnych zależnie od wysokości bezwględnej stanowiska badawczego przed­stawił David (1993), analizując makroszczątki roślinne i zbiorowiska pyłkowe z ośmiu sąsia­dujących ze sobą stanowisk w północnych Alpach Francuskich. Zmiany klimatyczne za­notowano w starszym dryasie, w Alłer0dzie, z możliwym ochłodzeniem u jego schyłku w młodszym dryasie.

ODZWIERCIEDLENIE REAKCJI

Amman i in. rekonstruując przebieg temperatury w nizinnej części Szwajcarii na podstawie analizy pyłkowej, populacji chrząszczowatych zawartości izotopów tlenu, stwierdzili, że nie zgadzają się one ze sobą. Prawdopodobnie odzwierciedla to różnorodne reakcje na zmiany klimatyczne, szczególnie temperaturę, roślin,chrząszczy i stosunku izotopów tlenu. Precyzyj­ne rekonstrukcje paleośrodowiskowe i paleo- klimatyczne są jak widać bardzo trudne. Rekonstrukcje przebiegu temperatury  na podstawie wykresu zmian stosunku izotopów tlenu są mniej wiarygodne od uzyskanych na podstawie danych paleobotanicznych i paleo- entomologicznych. Przyczyną może być duża wrażliwość stosunku izotopów tlenu na zmiany temperatury i prawdopodobnie jej mniej bez­pośredni wpływ na rośliny i owady.

OSŁONIĘTE MIEJSCA

Podczas Aller0du brzozy stopniowo wkraczały na osłonięte miejsca, rozprzestrzeniaty się też wierzbowe zarośla i karłowate formacje roślinne, charakterystyczne dla bardziej na południe położonych stanowisk. Badając sekwencje osadów w Krakenes w zachodniej Norwegii, stwierdzono zmiany stężenia dwu­tlenku węgla w atmosferze w okresie późnego zlodowacenia. Beerling i in. (1995), na pod­stawie gęstości szparek na liściach wierzby zielnej, oszacowali, że podczas ciepłego okresu, jakim był Aller0d, stężenie dwutlenku węgla wynosiło ok. 273 ppm, a następnie spadło do ok. 210 ppm w chłodnym młodszym dryasie. Według Beerlinga i in. niektóre zbiorowiska roślinne mogą być pomocne przy rekonstrukcji zmian zawartości dwutlenku węgla w atmo­sferze, a ten wskaźnik uzupełnia dane z rdzeni głębokomorskich .

PIONIERSKIE SUKCESY

Wykazał, że w okresie 12100-11 900 lat BP, czyli w star­szym dryasie i w latach 11 300-10900 lat BP, odpowiadających młodszemu dryasowi, średnia temperatura roku spadła poniżej 0°C (tab. 3.2). Hammarlund i Buchardt (1996) przedstawili wyniki badań dotyczące stabilnych izotopów tlenu i węgla w osadach w jeziorze Grasnge w południowo-wschodniej Danii. Zmiany za­wartości tych izotopów wskazują prawdopodob­nie na zanik lasów i wzrost wietrzenia eolicz- nego podczas młodszego dryasu. Na ochłodze­nie starszego dryasu wskazują inne badania europejskie, np. z północnej Belgii (Walker, 1994), zachodniej Norwegii (Birks i in.oraz prawdopodobnie również z Islandii (Ingólfsson i Norddahl, 1994). Na Islandii nastąpiła transgresja lodowca, która trwała do ok. 11 800 lat BP, w Norwegii natomiast znaleziono ślady wzrostu tempa erozji gleby w Rogaland na południowym zachodzie. W Bergen i Sunnm0re, położonych bardziej na północ, odkryto dowody transgresji lodowca przerw w sukcesji pionierskich gatunków roślin.

REAKCJA NA ZMIANY KLIMATYCZNE

O  regionalnych różnicach w przebiegu zmian środowiska świadczą również diagramy pył­kowe w północno-zachodniej Europie (Walker in., 1994). Młodszy dryas można tu wyróżnić na podstawie analizy pyłkowej, która wskazuje na pogorszenie klimatu w tym czasie. Jednak w okresie poprzedzającym młodszy dryas (11000 lat BP) lokalne warunki na badanych stanowiskach oraz konkurencja między gatun­kami spowodowały odmienną reakcję na zmiany klimatyczne. Zbiorowiska roślinne różnie re­agowały na ocieplenie i skoki temperatury w okresie od 14 000 do 11000 lat BP, natomiast późniejszy chłodny epizod młodszego dryasu wywołał na poszczególnych obszarach podobne zmiany.  Bohncke (1993), badając późnoglac- jalne osady z Holandii, napotkał trudności przy porównywaniu danych palinologicznych z torfowisk i osadów jeziornych, ponieważ w sekwencjach torfowiskowych często poja­wiały się przerwy (hiatusy).

PORÓWNANIE POZIOMÓW PYŁKOWYCH

Porównanie poziomów pyłkowych z Lurgi i Illauncoran oraz z innych opisanych przez Andrieu i in. (1993) stanowisk, leżących nieopodal na wysokości odpowiednio 30 i 47 m n.p.m., dowodzi zarówno wielu podobieństw, jak też różnic. Istotne różnice pojawiają się pod sam koniec zlodowacenia; cztery wahnięcia klimatyczne rozpoznane w IIlauncoran w Lurga nie występują. Ostatnia praca Fossita (1994), w której zaprezentowano wyniki badań na trzech stanowiskach w Done- gal, także odzwierciedla lokalne różnice w cza­sie występowania i charakterze zmian w ze­społach roślinnych u schyłku glacjału. Widocz­ny jest brak korelacji z późnoglacjalnymi poziomami zespołów pyłkowych opisanymi przez Andrieu i in. (1993). Przyczyną może być północna lokalizacja stanowisk Donegal, przy czym nie leżą one wyżej niż 40 m n.p.m.