DZIĘKI KORELACJOM

Został on poszerzony dzięki korelacjom, ułatwionym przez występujące przewarstwienia materiału piroklastycznego (tefry), z osadami lądowymi, zawierającymi less, piaski wydmowe, osady aluwialne wraz z osadami głębokomorskimi . Jest to nie tylko niezwykła seria, ale odzwierciedla znaczenie badań multidyscyplinamych w celu określenia charakteru zmian środowiska. Dane dowodzą, że podczas interglacjałów wy­soki poziom morza spowodował utworzenie się tarasów morskich, tarasów rzecznych i depozycję piasków wydmowych. Williams zaprezentował zapis glacjalnych i in­terglacjalnych zmian środowiska z jaskini Aurora w Fiordland na Nowej Zelandii dla 230 000 lat. Zanotowano 7 transgresji lądolodu, z czego 5 w czasie zlodowacenia Otiran, tj. ostatniego.

Witaj! Nazywam się dr Tomasz Orzechowski i jestem specjalistą z zakresu ginekologii i położnictwa. Bloga prowadzę aby informatyzować Was o ciekawych rzeczach ze świata medycyny. Za pomocą tego bloga chcę tez w jakiś sposób pomagać ludziom, jeśli masz jakieś medyczne pytania lub chcesz usłyszeć moja opinię to zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: